Program gospodarczy EXPO 2015 – formularz zgłoszeniowy

Dane Firmy:
Wyrażam zainteresowanie otrzymywaniem informacji na temat:
(prosimy o wybranie wszystkich właściwych opcji)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83, jako administratora danych, w celu wykonywania na Państwa rzecz usług i/lub udzielenia wsparcia w ramach realizowanych przez PARP projektów międzynarodowych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do kontrolowania działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nieudostępnienie, ze względu na wymogi projektowe, uniemożliwi Państwu skorzystanie z ww. usług i/lub otrzymanie wsparcia.
Nie możesz przeczytac? Zmień tekst