Rynek włoski

Charakterystyka sektora rolno-spożywczego we Włoszech

Według Federacji Włoskiego Sektora Rolno-Spożywczego Federalimentare włoski sektor spożywczy stanowi 13% wartości przemysłu włoskiego ogółem. Jest to druga dla Włochów, po sektorze metalurgicznym, najważniejsza gałąź  przemysłu o łącznej wartości 132 mld euro. W 2013 roku produkcja spadła względem roku poprzedniego o 0,7%, obroty jednak zwiększyły się o 1,5%. Wzrósł także eksport w sektorze o 5,8%, którego wartość stanowi 26,2 mld euro, a import wzrósł o 4,1%  i stanowi 19,4 mld euro. W porównaniu z innymi danymi dotyczącymi wyników we włoskim przemyśle, gdzie obroty spadły o 3,4%, sektor spożywczy to jedyny sektor, który odnotował wzrost. W branży rolno-spożywczej działa we Włoszech 6800 przedsiębiorstw, są to głównie małe i duże firmy. Branża generuje 385 tys. miejsc pracy, z czego 43% w produkcji, 19% w handlu żywnością. Najważniejsze grupy towarów eksportowych prezentuje Tabela numer 1 w Załączniku do niniejszego opracowania...

Cały materiał w załączeniu.