Harmonogram wydarzeń

Program gospodarczy polskiego udziału w EXPO 2015 objął organizację następujących wydarzeń promocyjnych:

  Misje na targi we Włoszech
2014

Misja na Międzynarodowe Targi Maszyn Rolniczych i Ogrodniczych EIMA International 2014 w Bolonii, 12-16 listopada 2014 r.

 Strona targów

Relacja z targów

2015

Misja na Międzynarodowe Targi Produktów Spożywczych TUTTO FOOD w Mediolanie, 3-6 maja 2015 r.

Strona targów

Relacja z targów

Międzynarodowe Targi Produktów Naturalnych SANA w Bolonii, 12-15 września 2015 r.

Strona targów

Relacja z targów

 

Misja na Międzynarodowe Targi Warzyw i Owoców MACFRUT w Rimini, 23-25 września 2015 r.

Strona targów

Relacja z targów

Misja na Międzynarodowe Targi Maszyn i Technologii dla Rolnictwa AGRILEVANTE w Bari, 15-18 października 2015 r.

Strona targów

Relacja z targów

 Udział w misjach był bezpłatny i obejmował m. in.:

  • możliwość skorzystania ze stoiska narodowego, w tym prezentacji oferty firmy,
  • udział w spotkaniach biznesowych z włoskimi przedsiębiorcami.
21-22
września
2015 r.
Misja zakupowa włoskich przedsiębiorców do Polski

W celu umożliwienia polskim producentom żywności nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi dystrybutorami bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z przejazdem do Włoch PARP, w dniach 21-22 września 2015 r., zorganizowała misję zakupową włoskich importerów połączoną z wizytą na targach wyrobów spożywczych Polagra Food w Poznaniu. Jednym z elementów misji była międzynarodowa giełda kooperacyjna, która odbyła się 22 września 2015 r. Podczas giełdy polskie firmy miały możliwość odbycia spotkań biznesowych z zagranicznymi partnerami zainteresowanymi współpracą. 

Włoscy przedsiębiorcy w Poznaniu

Przedsiębiorcy z branży spożywczej spotkali się w Poznaniu

2015 Prezentacje polskiego dziedzictwa kulinarnego we Włoszech

W celu przybliżenia zagranicznym konsumentom i dystrybutorom polskich marek i tradycyjnych wyrobów spożywczych, zorganizowano we Włoszech serię pokazów kulinarnych, prezentujących polskie dziedzictwo kulinarne. Pokazy odbyły się w Mediolanie, Rzymie, Turynie i Neapolu.

Pokaz kulinarny w Mediolanie

Polskie kulinaria. Pełna sala w Mediolanie!

2015 Konferencje poświęcone polsko-włoskim stosunkom gospodarczym, polskim technologii rolniczym i produkcji żywności

W ramach realizacji programu gospodarczego PARP zorganizowała cykl konferencji poświęconych promocji polsko-włoskich relacji gospodarczych, a także polskim technologii rolniczym i produkcji żywności:

  • Współpraca gospodarcza Polska-Włochy: Rynek włoski szansą dla MSP – 8 czerwca 2015 r. (materiał video),
  • Dzień Polskiej Nauki – 7 października 2015 r. (relacja),
  • Wkład Polski w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie – 19 października 2015 r. (relacjamateriały)

Ponadto 14 września 2015 r. w Mediolanie odbyło się Forum „Polska – nowe możliwości biznesowe dla włoskich przedsiębiorców", które stanowiło okazję do nawiązania kontaktów z włoskimi firmami. Relacja

Uzupełnieniem powyższych działań promocyjnych były katalogi oraz baza kontaktów online, w których zamieściliśmy profile polskich producentów żywności oraz dostawców i producentów maszyn i rozwiązań dla branży rolniczej i przetwórstwa żywności. Katalogi i bazy w wersji włoskiej i angielskiej znajdują się na poniższych stronach:

Każdy polski producent wyrobów spożywczych lub maszyn i urządzeń dla branży rolno-spożywczej może dodać do bazy swój profil. Szczegóły

Udział w powyższych przedsięwzięciach był dla polskich firm bezpłatny. Uczestnicy pokrywali koszty podróży i zakwaterowania we własnym zakresie. 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami o innych wydarzeniach kooperacyjnych dla branży rolno-spożywczej i pokrewnych, które odbyły się we Włoszech w 2015 r.:

Data Wydarzenie Lokalizacja Uwagi
18-19 września 2015 Giełda kooperacyjna "EU-Sub Saharan Africa" poświęcona współpracy z krajami Afryki Subsaharyjskiej, dla firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarki wodnej, bezpieczeństwa żywności i produkcji energii Mediolan

Szczegóły

Strona giełdy

28 września 2015 Giełda kooperacyjna  "EU Event on Food Tourism" poświęcona branży turystyki kulinarnej Mediolan

Szczegóły

Strona giełdy

29-30 września 2015 Giełda kooperacyjna "EU-ASEAN Days", poświęcona współpracy z krajami Południowo-Wschodniej Azji, dla firm  reprezentujących branżę rolno-spożywczą oraz tzw. zieloną gospodarkę Mediolan

Szczegóły

Strona giełdy

30 września - 2 października 2015 Giełda kooperacyjna "Meet Italy for Life Sciences 2015 - MIT4LS" poświęcona współpracy naukowej i biznesowej w dziedzinie biologii i biotechnologii, farmacji i bioinformatyki Mediolan

Szczegóły

Strona giełdy

5-6 października 2015 Giełda kooperacyjna "Eco-efficient Management of Resources in Agro-Food Sector | EU - US& Canada Days" Mediolan Strona giełdy