Gospodarka

Polska jest jedynym krajem europejskim, który nieprzerwanie od 1989 roku notuje wzrost gospodarczy (wg danych szacunkowych Komisji Europejskiej). Wynika to w dużej mierze z wysokiego poziomu krajowego popytu i sprzedaży detalicznej, dzięki którym dynamika produkcji przemysłowej ciągle rośnie. Na dobry stan finansów publicznych mają też wpływ zrównoważone wskaźniki inflacji i bezrobocia.  

Odporność na kryzys i mocne gospodarcze podstawy państwa Polska zawdzięcza przede wszystkim roztropnej polityce finansowej i gospodarczej, prowadzonej przez kolejne rządy w ciągu 25 lat od rozpoczęcia transformacji gospodarczej. Z gospodarki centralnie sterowanej Polska przekształciła się w kwitnącą gospodarkę rynkową, w której jednak wolność gospodarcza i liberalizacja wspólnego unijnego rynku idą w parze z ostrożną polityką monetarną oraz stosunkowo dużą kontrolą nad sektorem bankowym.                                                                     

Siłą napędową gospodarki, gwarantującą jej zrównoważony rozwój, był zawsze duch przedsiębiorczości Polaków, ucieleśniony w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.  Odpowiadają one za wytwarzanie niemal 50% polskiego PKB.                                                                            

Obecnie firmy działające na rynku polskim mogą korzystać z dofinansowania Unii Europejskiej wspierającego innowacyjność i inwestycje w przedsiębiorstwach.                                                      

Fundusze europejskie wspomagają dalszy rozwój Polski nie tylko w sferze przedsiębiorczości, ale przede wszystkim – infrastruktury (duże inwestycje budowlane) i rozwoju społecznego (szkolenia, wyrównywanie szans na rynku pracy). Na lata 2014-2020 przeznaczono dla Polski ponad 82,5 mld euro z budżetu UE. Przy obecnym stabilnym rozwoju całej gospodarki ten zastrzyk inwestycyjny ma dużą szansę na wykorzystanie w sposób zdyscyplinowany i zrównoważony.

Inwestorzy, którzy rozważają ulokowanie swojego biznesu w Polsce, mogą liczyć na profesjonalną, bezpłatną obsługę, dzięki której poznają szereg potencjalnych lokalizacji dla swojej inwestycji, uzyskają wszelkie potrzebne informacje oraz – w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji - praktyczną pomoc w procedurach urzędowych prowadzących do rozpoczęcia działalności gospodarczej.