Wkład Polski w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego świata - publikacja i prezentacje

Z okazji udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie i organizowanej przy tej okazji konferencji naukowej w polskim pawilonie pt. Wkład Polski w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego świata, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprezentować specjalnie przygotowaną na tę okazję angielsko-włoską publikację zatytułowaną "Poland's contribution to the world food security / Il contributo della Polonia alla sicurezza alimentare del mondo".

Publikacja poświęcona jest podstawowym zagadnieniom związanym z procesem produkcji rolnej, w tym z wpływem środków chemicznych na rozwój rolnictwa, polskimi osiągnięciami w zakresie innowacji w rolnictwie, a także współpracą producentów rolnych w branży przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych.

Wraz z powyższą publikacji zapraszamy do zapoznania się z bazą polskich instytucji naukowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z produkcją rolną.

Publikacja i baza instytutów dostępna do pobrania poniżej.

Publikacja

Baza instytutów

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Prezentacja 4

Prezentacja 5