Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie to jedno z najmniejszych województw w Polsce ale tylko pozornie. Góry Świętokrzyskie, Puszcza Jodłowa, relikty pradawnych wierzeń i unikatowe zabytki kultury, historii i techniki – to tylko niektóre atuty tego regionu, świadczące o jego wielkości.

Region świętokrzyski wyróżnia się dużym nagromadzeniem i różnorodnością walorów wypoczynkowych i krajoznawczych: naturalnych i kulturowych.

Góry Świętokrzyskie są miejscem wyjątkowym na mapie geologicznej Polski. Na stosunkowo niewielkim obszarze występują skały, obrazujące dzieje geologiczne, które formowały obszar Centralnej Europy w ciągu ostatnich 540 mln lat.

Prawdziwą świętokrzyską perełką są Prehistoryczne Kopalnie Krzemienia Pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego – zabytek swą wartością dorównujący megalitycznemu Stonehenge i należy do największych tego typu obiektów w Europie.

Region ma również atrakcyjną ofertę sanatoryjno-uzdrowiskową (Busko-Zdrój, Solec-Zdrój) oraz towarzyszące temu usługi spa i wellness. Busko- Zdrój to jedno z głównych polskich uzdrowisk, a wody wydobywane na jego terenie zaliczają się do najrzadziej spotykanych (siarczkowe oraz jodkowo-bromkowe) i stosowane są do kąpieli czy kuracji pitnych. Ich właściwości lecznicze stawiają Busko w rzędzie unikalnych uzdrowisk w Europie.

Warunki klimatyczne i tradycje ogrodnicze przyczyniło się do tego, że produkcja sadownicza stała się wizytówką regionu a jabłka głównym produktem eksportowym. Co 4 polskie jabłko pochodzi z regionu świętokrzyskiego, a te z okolic Sandomierza, z uwagi na swoje walory, zostały wpisane na listę produktów regionalnych UE.

Świętokrzyskie to magiczne miejsce, pełne tajemniczej energii o wyjątkowych walorach przyrodniczych, bogatej historii oraz niezwykłych atrakcjach, idealne zarówno do wypoczynku, jak też edukacji dla dzieci i młodzieży.

Podczas tygodnia regionalnego województwa świętokrzyskiego, zaprezentowane zostaną możliwości biznesowe w oparciu o dwa kluczowe sektory regionu: nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze a także turystykę zdrowotną i prozdrowotną. Zaplanowano dwie konferencje branżowe i spotkania B2B, a także degustację świętokrzyskich produktów spożywczych i demonstrację zabiegów uzdrowiskowych. Ponadto zaprezentowane zostaną fotografie świętokrzyskich krajobrazów i wystawa charakterystycznego dla regionu krzemienia pasiastego.