Pomorskie

Szerokie piaszczyste plaże, olbrzymie kompleksy leśne, kilkaset jezior i rzek, a także pola i łąki pokryte darami natury, to tylko niektóre z atutów województwa pomorskiego, które zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. kilometrów kwadratowych, co stanowi około 6 procent powierzchni Polski.

Poza zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, jest też regionem wielokulturowym. Niezwykłe warunki historyczno-geograficzne ukształtowały charakter Pomorzan, którzy są otwarci i gościnni, wolni i niezależni. Dzięki temu województwo pomorskie jest doskonałym przykładem, jak harmonijnie mogą współistnieć odmienne zbiorowości wzajemnie się przenikając, a mimo to zachowując odrębność kulturową. Zamieszkuje je 2,3 mln mieszkańców, w większości są to mieszkańcy miast. Charakterystyczną grupą etniczną, która zamieszkuje Pomorze są Kaszubi. Zaliczani są oni do jednej z najliczniejszych grup etnicznych w Polsce, które posiadają własny język i kulturę.

Stolicą regionu jest miasto Gdańsk liczące ok. 462 tys. mieszkańców. Gdańsk sąsiaduje z miastami: Sopotem i Gdynią. W ten sposób tworzy aglomerację zwaną Trójmiastem. Cała aglomeracja liczy prawie milion mieszkańców. Atutem Pomorzan jest ich wykształcenie. Pod względem liczebności mieszkańców z wyższym wykształceniem Pomorskie zajmuje piąte miejsce w Polsce. Ponadto studenci mają możliwość kształcenia się na niemal 31 pomorskich wyższych uczelniach.

Gdańsk, którego historia sięga ponad 1000 lat jest jednym z najstarszych miast Polski. Jest znany w Europie i na świecie m. in. z tego, że w tym mieście w dniu 1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. W Gdańsku także w 1980 r., pod przywództwem późniejszego laureata Pokojowej Nagrody Nobla Lecha Wałęsy, powstała Solidarność. Inni znani gdańszczanie, to m. in.: fizyk oraz twórca pierwszych termometrów i skali pomiaru temperatury nadal stosowanej w USA Daniel Gabriel Fahrenheit, słynny filozof Artur Schopenhauer,  czy laureat Literackiej Nagrody Nobla Günter Grass. Jednym z najbardziej znanych i cenionych w Europie oraz na świecie produktów pomorskich są wyroby jubilerskie ze słynnego bursztynu, zwanego Złotem Bałtyku.

Nadmorskie położenie regionu, rozległe piaszczyste plaże, lasy i jeziora, bogata oferta kulturalna, liczne zabytki w Gdańsku i poza nim (np. zamek w Malborku, który jest największą średniowieczną warownią Europy) sprawiają, że Pomorze jest prawdziwym zagłębiem turystycznym. Natomiast  amatorzy kultury, sztuki i rozrywki czują się w Pomorskim jak ryby w wodzie. Praktycznie przez cały rok odbywają się tu światowej klasy imprezy kulturalne (FETA, Jarmark Dominikański, Heineken Opener Festival), które zadowalają najbardziej wymagających odbiorców. W województwie pomorskim także w 2012 odbyły się mecze Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Położenie województwa pomorskiego oraz dogodne połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze i morskie z całym światem czynią z Pomorza ważny ośrodek międzynarodowej wymiany handlowej. Porty w Gdańsku i Gdyni są dwoma z czterech najważniejszych portów Polski. Charakteryzują się zarówno dobrą infrastrukturą, jak i tym, że przygotowane są do obsługi wszystkich typów ładunków. Także dostępność komunikacyjna na obszarze województwa pomorskiego stale się poprawia. Zmodernizowana została trasa kolejowa łącząca Trójmiasto ze stolicą Polski, dzięki czemu podróż skróciła się niemal o połowę. Ponadto w trakcie budowy jest również autostrada A1, która łączy Gdańsk z południem Polski i dalej prowadzi do południowej Europy. Potencjał gospodarczy Pomorza tworzą branże takie jak: stoczniowa, rafineryjna, portowa, spożywcza, maszynowa, meblowa oraz  turystyczna. Z drugiej jednak strony coraz intensywniej rozwijają się różne usługi oraz branże zaawansowanych technologii, takich jak: informatyka, elektronika i biotechnologia. W województwie pomorskim powstały także centra transferu technologii oraz parki technologiczne wspierające rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu. Według różnych statystyk i rankingów województwo pomorskie zaliczane jest do regionów o największym potencjalne, aktywności i rozwoju gospodarczym. Pod względem wartości nominalnej produktu krajowego brutto (PKB) region ten zajmuje siódmą lokatę. Pod względem PKB na jednego mieszkańca, miejsce piąte. Województwo pomorskie znajduje także na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby zarejestrowanych firm (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców). Pomorskie firmy eksportują ponadto średnio 12,4 proc. produkcji sprzedanej, co klasyfikuje ten region na czwartym miejscu w kraju. Na Pomorzu rozwój i wspieranie biznesu mają znaczenie priorytetowe. Dzięki temu przedsiębiorcy i inwestorzy znaleźli tu podatny grunt do inwestowania i realizacji przedsięwzięć biznesowych. Szacunkowa wartość zagranicznych inwestycji zrealizowanych na Pomorzu wynosi ponad 3 mld USD, co klasyfikuje Pomorze na szóstym miejscu w kraju. Najwięcej zainwestowały grupy kapitałowe i firmy z USA, Niemiec, Francji, Holandii oraz Skandynawii. Inwestycje dotyczą  zwłaszcza produkcji: papieru, elektroniki, artykułów spożywczych, mebli, środków komunikacji, kosmetyków i opakowań. Dzięki kapitałowi zagranicznemu rozbudowuje się sieć supermarketów oraz inwestuje się w usługi bankowe, komunalne, leasingowe i ubezpieczeniowe. Obecnie w Trójmieście zlokalizowane są oddziały lub przedstawicielstwa znanych ponadnarodowych i globalnych banków, centrów księgowości oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Inwestycjom zagranicznym na Pomorzu sprzyja działalność dwóch specjalnych stref ekonomicznych. Są to wydzielone tereny, na których działalność prowadzona być może na preferencyjnych warunkach.

Wizja rozwoju województwa zakłada, że Pomorskie w najbliższych lata umocni pozycje  regionu  notującego trwały wzrost, który dzięki aktywności społeczeństwa obywa­telskiego, silnemu kapitałowi społecznemu i intelektualnemu, racjonalnemu zarządzaniu zasobami środowiska, gospodar­czemu wykorzystaniu potencjału morza oraz inteligentnym sieciom infrastrukturalnym i powszechnemu stosowaniu tech­nologii ekoefektywnych stanie się liderem pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w Polsce i w obszarze południo­wego Bałtyku.