Małopolskie

Małopolska to jeden z  najbardziej atrakcyjnych i najchętniej odwiedzanych regionów w Polsce. Jest  regionem o największej w Polsce liczbie zabytków, miejscem narodzin polskiej kultury, pielęgnowanych tradycji i urozmaiconych warunków naturalnych.

Stolicą Małopolski jest Kraków, niegdyś siedziba królów, dzisiaj centrum artystyczne i intelektualne regionu. To miasto, o którym papież Jan Paweł II mówił, iż jest syntezą wszystkiego, co polskie. Krakowski Rynek to największy, średniowieczny plac w Europie, większy od Placu św. Piotra w Watykanie i Placu św. Marka w Wenecji; przyciąga od wieków zarówno przyjezdnych, jak również samych mieszkańców Krakowa. To miejsce magiczne. Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice z kramami handlowymi, Wieża Ratuszowa, zabytkowe pałace i kamienice a także kawiarnie, puby, stoiska z kwiatami i pamiątkami nadają temu miejscu wyjątkowy charakter i klimat.

Ale Małopolska to nie tylko Kraków. To region znajdujący się na pierwszej pozycji wśród polskich województw pod względem liczby obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i  Przyrodniczego UNESCO i  rozpoznawalnych w świecie atrakcji turystycznych. To tu znajduje się doskonale zachowane średniowieczne Stare Miasto w Krakowie, udostępniona do zwiedzania średniowieczna Kopalnia Soli w Wieliczce, Szlak Architektury Drewnianej skupiający ponad 250 zabytkowych obiektów drewnianych, to tu znajdują się pasma górskie Tatr i Beskidów oferujące przestrzeń dla sportów popularnych i ekstremalnych w zimie i  w  lecie oraz bogate smaki lokalnego, góralskiego folkloru. To w  Małopolsce znajdują się uzdrowiska bogate w wody mineralne, proponujące ciekawą ofertę dla zdrowia, urody i rekreacji. To miejsce wielu festiwali i imprez sportowych o randze międzynarodowej, przyciągające rokrocznie miliony turystów.

O sile regionu stanowi ogromny, wewnętrzny potencjał wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz konsekwentnie wdrażana strategia jego wzmacniania. Opiera się ona na trzech fundamentach: dziedzictwie naturalnym i kulturowym Małopolski, kapitale ludzkim i wspieraniu przedsiębiorczości w tzw. branżach przyszłości. Samorząd Województwa Małopolskiego od kilku lat realizuje wizję regionu kładącą nacisk na nowoczesne technologie i budowę przewagi konkurencyjnej województwa opartą o inteligentne specjalizacje i innowacyjność. Dzięki temu w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat, w Małopolsce możliwe było stworzenie silnych fundamentów przyszłego sytemu innowacji w regionie.

Małopolska specjalizuje się w branżach, w których prognozowany jest najwyższy wzrost w najbliższych latach. Są to m. in.: biotechnologia, IT i nowe technologie. Nieustannie rozwijana infrastruktura, atrakcyjne warunki inwestowania, a nade wszystko otwartość na współpracę sprawia, że region staje się siedzibą wielu międzynarodowych firm. W prestiżowym raporcie Financial Times „European Cities and Regions of the Future 2014/15” Małopolska awansowała na piąte miejsce
w rankingu ogólnym i drugie pod względem najlepszej strategii bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Wschodniej.

Na Wystawie Światowej EXPO Małopolska zaprezentuje się jako region łączący w sposób kreatywny bogactwo natury z nauką i technologią, gdzie mądrość i fantazja współistnieją w harmonii, jako region, który dzięki swoim nienaruszonym, korzeniom (dziedzictwo, kultura, tradycja) posiada i daje mądrość, siłę i zdolność do wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu wartości wyższych.

Hasłem przewodnim prezentacji Małopolski podczas Wystawy Światowej EXPO w Mediolanie jest „Smakowanie Małopolski”, a więc zmysłowe i kompleksowe doświadczanie bogactwa regionu: tutejszej natury, przyrody, produktów i potraw małopolskich, połączone z prezentacją szeroko pojętej kultury i atrakcji turystycznych Małopolski.

Gorąco zapraszamy Państwa do odwiedzenia Małopolski w Mediolanie podczas tygodnia regionalnego w dniach 5-11 października 2015r. Prezentacja opierać się będzie na 5 charakterystycznych smakach regionalnych: Małopolska owocowa, warzywna, dzika oraz zasoby ziemi i zwierząt hodowlanych. Po pawilonie poprowadzi Państwa przewodnik - czerwony koral. Zaprowadzi Was do Biblioteki Guliwera, gdzie wśród motyli i tańczących korali będzie można poznać regionalne produkty Małopolski, następnie do Sali Regionów, gdzie za pomocą wszystkich zmysłów będzie możliwość doświadczenia bogactwa małopolskiej natury, produktów regionalnych, dziedzictwa kultury oraz atrakcji turystycznych. Przed Pawilonem zapraszamy do odpoczynku w strefie relaksu, a w restauracji do spróbowania wyjątkowych potraw przygotowanych na bazie 5 smaków Małopolski.