Fasola Jaś

Fasola jest jedną z najstarszych roślin uprawianych w Ameryce Środkowej i Południowej. Po odkryciu Ameryki Hiszpanie i Portugalczycy przywieźli fasolę do Europy. Tu uprawiano ją początkowo w ogrodach botanicznych i przyklasztornych. W Polsce fasola uprawiana była początkowo jako roślina ozdobna, głównie w ogrodach przyklasztornych, ale w XVII w. weszła do uprawy jako warzywo.

Nasiona fasoli „Piękny Jaś” z doliny Dunajca są gładkie, dobrze wypełnione, jednolite w kształcie i należą do największych. Tysiąc nasion waży od 1100 do 1500 g, w zależności od warunków glebowych plantacji i przebiegu warunków meteorologicznych w okresie wegetacji.

 Warunki glebowe i klimatyczne doliny Dunajca są optymalne do uprawy fasoli i gwarantują specyficzną  wartość smakową  odmiany „Piękny Jaś”.  Plantacje fasoli w tym rejonie położone są stosunkowo nisko, często w niewielkiej odległości od rzeki, dzięki czemu pola są osłonięte od wiatru, a poranne mgły wiosną i jesienią ograniczają gwałtowną zmianę temperatury pomiędzy dniem i nocą.

Gdzie kupisz: http://www.trzyznakismaku.pl/produkty/fasola-piekny-jas-z-doliny-dunajca

Producenci: http://www.trzyznakismaku.pl/producenci/fasola-piekny-jas-z-doliny-dunajca

Źródło informacji:   http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-malopolskie/Nasiona-fasoli-Piekny-Jas-z-doliny-Dunajca