Podstawowe dane

Flaga: flaga Polski

Nazwa: Rzeczpospolita Polska

Położenie: Europa Centralna

Stolica: Warszawa

Populacja: 38,5 mln

Obszar: 312 700 km2

Klimat: umiarkowany, kontynentalny

Wzrost PKB: 1,8% (2012, źródło: Bank Światowy)

PKB na mieszkańca: 13 394 $ (2013, źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy)

PKB (PPP) na mieszkańca: 21 214 $ (2013, źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy)

Inflacja: 0,9% (2013, źródło: GUS)

Bezrobocie: ok. 13,4 % (2013, źródło: GUS)

Polska jest jednym z większych krajów Europy, zlokalizowanym w samym jej centrum. Stanowi pomost łączący Europę wschodnią i zachodnią oraz północną z południową.

Obecnie Polska znajduje się w jednym z najlepszych okresów swojej historii. Po 25 latach od przyjęcia liberalnego systemu rynkowego cieszy się stabilizacją gospodarczą i polityczną jako ważny członek Unii Europejskiej i NATO. Co więcej, jest jedynym krajem UE, który oparł się kryzysowi i nieprzerwanie notuje wzrost gospodarczy.

Najważniejszym kapitałem Polski są jednak ludzie. Znani w Europie ze swojej przedsiębiorczości i indywidualizmu, tworzą społeczeństwo młode, dobrze wykształcone i wykazujące ciągły wzrost efektywności pracy, który przekłada się na wyniki gospodarcze całego kraju.

Istotnym powodem do dumy Polaków jest fakt, że udaje nam się kroczyć po drodze rozwoju, który jest zrównoważony, stabilny i przynosi korzyści wszystkim grupom społecznym.