Historia

Powstanie państwa polskiego datowane jest na rok 966. Już od połowy XV wieku Polska była państwem demokratycznym. Przez wieki była jednym z większych mocarstw europejskich, łączącym wiele narodów i kultur, pomostem między wschodem a zachodem Europy.                                            

Ze względu na położenie w sercu kontynentu, kraj przez stulecia stanowił ważny ośrodek gospodarczy – przecinały go liczne szlaki handlowe, łączące Europę z Azją oraz Północ z Południem.

Ustanowienie w 1791 pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji, nie uchroniło Polski przed utratą niepodległości na 123 lata. W tym czasie najwybitniejsi Polacy działali w podziemiu, przygotowywali kolejne powstania lub emigrowali. Walczyli na wielu frontach o niepodległość innych narodów, m.in. w Ameryce Północnej u boku Jerzego Waszyngtona (gen. Kazimierz Pułaski, gen. Tadeusz Kościuszko), w Ameryce Południowej u boku Simona Boliwara (gen. Filip Maurycy Martin-Marcinkowski). Budowali drogi (Aleksander Miecznikowski w Peru), koleje (Ernest Malinowski w Peru, August Parades Lutkowski w Wenezueli) i miasta (Ryszard Jaksa-Małachowski w Peru). Badali nieznane lądy (m.in. Paweł Edmund Strzelecki w obu Amerykach, Polinezji, Australii i Oceanii) i tworzyli szkolnictwo wyższe (m.in. Edward Habich w Peru).

Polska odzyskała niepodległość po I Wojnie Światowej w roku 1918. II Rzeczpospolita Polska szybko rozwijała się gospodarczo, aż do wybuchu II Wojny Światowej. Pod okupacją niemiecką powstało jedyne na świecie państwo podziemne z administracją, sądownictwem, szkolnictwem – walczące o odzyskanie niepodległości. Po zakończeniu wojny w 1945 roku, Polska pozostała w strefie wpływów ZSRR. Niepodległościowe tradycje państwa podziemnego pozostały jednak silne. Wspomożone wyborem polskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II w roku 1979, pozwoliły utworzyć ruch Solidarność. 

Dzięki działaczom Solidarności, z Lechem Wałęsą na czele, Polska w roku 1989 odzyskała pełną niepodległość. W 1996 roku wstąpiła do OECD, w 1999 do NATO, a w maju 2004 roku do Unii Europejskiej. Stanowi to gwarancję, że Polska jest krajem bezpiecznym i  godnym zaufania.