Pawilon Polski

Pawilon Polski to główna arena polskiej prezentacji podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Autorem koncepcji architektonicznej jest warszawska pracownia 2 pm, a za scenariusz ekspozycji odpowiada firma Platige Image.

Pawilon Polski to czwarty co do wielkości pawilon wśród wszystkich krajów biorących udział w Wystawie. Znajduje się w samym centrum przestrzeni wystawienniczej, tuż obok pawilonu organizatora Wystawy - Włoch, a także m.in. Francji, Holandii czy Watykanu.

Projekt

Zwycięski projekt został wyłoniony spośród 59 prac zgłoszonych do konkursu zorganizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Projekt architektów z warszawskiej pracowni 2pm przedstawia charakterystyczny dla polskiego krajobrazu sad jabłoni otoczony lustrami. Wnętrze kryje się  za prostą, ażurową konstrukcją, nawiązującą do drewnianych skrzynek na jabłka. Projekt w sposób twórczy wykorzystuje tradycje polskiego sektora rolno-spożywczego, budząc skojarzenia z jabłkami, jednym z eksportowych hitów polskiego rolnictwa.

Scenariusz ekspozycji

Wewnątrz Pawilonu zwiedzający zapoznają się z bogatą prezentacją uzupełnioną innowacyjną, multimedialną formą przekazu.

Prezentacja ma charakter narracji, która z jednej strony eksponuje wspólne dla Polaków i Włochów skojarzenia kulturowe, znaczenie więzów rodzinnych czy gościnność, z drugiej zaś osiągniecia polskiego przemysłu rolno-spożywczego. Wizualnym motywem przewodnim jest zaś słynna rzymska płaskorzeźba Bocca delle Verità (Usta Prawdy).

Wejście do Pawilonu Polski prowadzi przez wysoką, wąską szczelinę, która kieruje gości do sielankowego sadu jabłoni, inspirowanego obrazem Mehoffera pt. „Dziwny ogród”. W przestrzeni ogrodu pojawiają się również  audiowizualne nawiązania do szczególnie cenionej we Włoszech poezji Wisławy Szymborskiej.

Opowieść o polskim dziedzictwie spożywczym, zarówno na gruncie symboliki, wartości, tradycji, jak i na gruncie gospodarczym, jest prowadzona na niemal 1400 mkw. przestrzeni ekspozycyjnej, na której znajdą się m.in. m.in. instalacja multimedialna prezentująca polski przemysł rolno-spożywczy, przestrzeń interakcji z najmłodszymi gośćmi Pawilonu, wystaw czasowych i regionalnych, restauracja, sklep czy sala kinowa.

Przestrzeń w Pawilonie Polski została zagospodarowana na potrzeby ekspozycji stałej, a także jako miejsce wydarzeń specjalnych, których lista jest na bieżąco aktualizowana na stronie www.expo.gov.pl