25.09.2015, Polskie Radio: EXPO 2015 w Mediolanie: trzy opinie o polskim udziale w wystawie

Mimo, że Światowa Wystawa odbywa się we Włoszech, z którymi już od lat mamy dobre stosunki gospodarcze, to nasz udział w EXPO będzie mieć wpływ na dalsze poszerzenie wzajemnych relacji. I dotyczy to nie tylko coraz większej wymiany handlowej, rosnących włoskich inwestycji w naszym kraju ale i wizerunku Polski, jako jednego z najlepszych partnerów gospodarczych w Europie. Opinie: Bożena Lublińska-Kasprzak, Sławomir Majman, Janusz Piechociński

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1505387,EXPO-2015-w-Mediolanie-trzy-opinie-o-polskim-udziale-w-wystawie