AGATA Jacek Jagiełło

Opis

Polska firma AGATA istnieje od 26 września 1986 roku. Oferuje nowoczesne, hydrodynamiczne i ekologiczne technologie zapobiegające nadmiernemu pyleniu. W swojej ofercie posiada innowacyjny dustergent o nazwie celluguard®, który może śmiało konkurować z istniejącymi, światowymi preparatami służącymi do zabezpieczania terenów przed wtórnym pyleniem.

Firma świadczy również własne usługi zabezpieczania pylących, kłopotliwych obszarów będąc niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie, ze względu na rozmaity wachlarz i dobór stosowanych metod.

Oferowane produkty

Dustergent celluguard

Kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet

AGATA Jacek Jagiełło
Kuczki Kolonia 11
Gózd, 26-634

Strona:
Tel.: +48 320 22 69