Temat wystawy

Wystawa Światowa EXPO 2015 będzie miała miejsce w Mediolanie w Republice Włoskiej. Wystawa odbywać się będzie od 1 maja do 31 października 2015 r., pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Swój udział w imprezie EXPO w Mediolanie zgłosiło 147 krajów, w tym m.in.: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria, Węgry, Chiny, Słowacja, Indie, Stany Zjednoczone.

Wystawa w Mediolanie będzie okazją do wymiany doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności oraz stosowanych w rolnictwie technologii. Będzie również doskonałą płaszczyzną do zaprezentowania osiągnięć poszczególnych krajów w branży żywnościowej. Zaprezentowane będą najnowsze trendy w promowaniu zdrowej żywności oraz działania edukacyjne na temat odpowiedniego i bezpiecznego dla zdrowia żywienia. Udział Polski w EXPO we Włoszech może być również doskonałą okazją do pogłębienia kontaktów gospodarczych i handlowych z tym krajem.

Właściwe i profesjonalne przygotowanie polskiej wystawy na EXPO pod względem ekspozycyjnym i programowym może przełożyć się na długofalowe korzyści, takie jak wzrost obrotów handlowych czy bezpośrednie inwestycje kapitałowe w Polsce.

Dotychczasowy Polski udział w tych prestiżowych imprezach umożliwił promocję naszego kraju na międzynarodowej arenie i przyniósł bezpośrednie korzyści dla polskiej gospodarki poprzez zwiększenie inwestycji przez polskich przedsiębiorców, wzrost inwestycji zagranicznych oraz zwiększenie ruchu turystycznego.

Zamiarem organizatorów polskiej sekcji EXPO 2015 jest: przyciągnięcie jak największej liczby odwiedzających, pozytywna promocja Polski i polskiej gospodarki oraz wpisanie się ekspozycji w temat przewodni - „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Jest to pierwsze EXPO tematyczne z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego, który uchodzi za polską specjalność. Dlatego obecność Polski podczas wydarzenia skoncentrowana będzie na prezentacji najnowszych polskich rozwiązań w rolnictwie ekologicznym, przetwórstwie żywności, biotechnologii i ochronie środowiska.

 Głównym celem udziału Polski w EXPO 2015 jest budowa trwałego zaufania dla marki POLSKA i Marki Polskiej Gospodarki. Wizerunek Polski prezentowany podczas wydarzenia opierać ma się na ukazaniu jej jako nowoczesnego, osiągającego sukces gospodarczy państwa oraz atrakcyjnego partnera biznesowego. Polski rząd zdecydował się także zaprezentować kraj jako bliski Włochom pod względem dorobku ekonomicznego i stylu życia. Wszystkie podjęte przez polską stronę aktywności w ramach EXPO mają podkreślać, że Polska to kraj o europejskim stylu życia, otwarty i przyjazny, stawiający na nowoczesny design, jednocześnie szanujący tradycję, a także taki, dla którego - podobnie jak we Włoszech - rolnictwo stało się siłą napędową eksportu.

Organizatorzy zdecydowali, by – wzorem ekspozycji w Szanghaju – w pawilonie polskim przedstawiono szeroką i atrakcyjną ofertę polskich produktów. Pawilon ma być najbardziej włoskim spośród zagranicznych prezentacji na EXPO. Chodzi o wykorzystanie takich elementów polskiej tradycji żywieniowej i kultury, które są najbardziej zbliżone do tradycji włoskich, a więc spotkań rodzinnych i w gronie przyjaciół.

Podczas EXPO 2015 zaplanowano dwa typy wydarzeń: pierwszy – adresowany do szerokiej publiczności, drugi – skierowany do zaproszonych specjalistów. Imprezie towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, np. koncerty, happeningi, wystawy, pokazy filmów.