O EXPO

Wszystko zaczęło się we Francji. W 1844 r. w Paryżu zorganizowano wielką Francuską Wystawę Przemysłową, umieszczoną w czasowej konstrukcji na Polach Elizejskich. Była to jedna z 11 narodowych wystaw francuskich, których tradycja sięgała jeszcze 1798 r., mających zachęcić do unowocześniania francuskiego przemysłu i rolnictwa. Ta pierwsza wystawa z 1844 r. zainspirowała międzynarodową społeczność i już w 1845 r. zorganizowano odpowiedniki w Madrycie i Brnie, w 1847 r. Brukseli, a w 1848 r. w St. Petersburgu. W 1849 r. wystawa zagościła ponownie w Paryżu, pod nazwą Exposition Nationale des produits de l’industrie agricole et manufacturière.

Ze względu na prestiż, jakim zaczęła cieszyć się idea EXPO w Europie w czasie postępującej industrializacji, podobne wydarzenie, tylko z większym rozmachem, zorganizowano w 1851 r. w Londynie. „Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations", umieszczona w Crystal Palace, w  Hyde Park'u w Londynie, nazywana także Wielką Wystawą, rozpoczęła tradycję regularnych wystaw światowych.

Dzieje Wystaw Światowych zostały podzielone na trzy epoki, charakteryzujące się różnymi zainteresowaniami, oddającymi ducha tamtych czasów. Zapoczątkowane w Londynie w 1851 r. wystawy aż do 1938 r. akcentowały osiągnięcia przemysłowe i wynalazki technologiczne, szczególnie te, które miały znaczenie dla międzynarodowego handlu – to była era przemysłowa. 

EXPO zorganizowane w 1939 r. w Nowym Jorku odeszło od dotychczasowej koncepcji, podkreślania roli przemysłu na rzecz kultury, międzykulturowej komunikacji i budowania społeczeństwa przyszłości, zgodnie zresztą z mottem wystawy Nowojorskiej „Building the World of Tomorrow". Później pojawiały się także podobne hasła:  „Peace Through Understanding" (1964) czy „Man and His World" (1967), a sama koncepcja znaczenia wymiany kulturowej pozostała aktualna
aż do 1988 r.

W 1988 r. na Wystawie Światowej w Brisbane zaczęto wykorzystywać formułę EXPO do budowania pozytywnego wizerunku państw. Pawilony uczestników zaczęły prezentować różne aspekty i atrakcje swoich krajów, od turystyki po technologie.
Ta tendencja trwa do dziś.

Wyraźnie z Wystawy Światowej zniknęła prezentacja rozwoju technologicznego oraz innych „twardych” treści, która leżała u podstaw idei EXPO. Zajmują się tym obecnie wystawy specjalistyczne, podczas gdy Wystawa Światowa została zdominowana przez marketing – i to jest duch naszych czasów.

Artykuł do pobrania: PDF, .doc, .txt