EXPO 2015 – cele Polski

EXPO 2015, odbywające się pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia” to pierwsze EXPO tematyczne z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego, który uchodzi za polską specjalność. Dlatego obecność Polski podczas wydarzenia skoncentrowana będzie na prezentacji najnowszych polskich rozwiązań w rolnictwie ekologicznym, przetwórstwie żywności, biotechnologii, ochronie środowiska.

Głównym celem udziału Polski w EXPO 2015 jest budowa trwałego zaufania dla marki POLSKA i Marki Polskiej Gospodarki. Polska będzie prezentowana jako kraj nowoczesny, osiągający sukces gospodarczy oraz jako atrakcyjny partner biznesowy. Polski rząd zdecydował się także zaprezentować kraj jako bliski Włochom pod względem dorobku ekonomicznego i stylu życia. Wszystkie podjęte przez polską stronę aktywności w ramach EXPO mają podkreślać, że Polska to kraj o europejskim stylu życia, otwarty i przyjazny, stawiający na nowoczesny design, jednocześnie szanujący tradycję, a także taki, dla którego – podobnie jak we Włoszech – rolnictwo stało się siłą napędową eksportu.

Organizatorzy zdecydowali, by – wzorem ekspozycji w Szanghaju – w pawilonie polskim przedstawiono szeroką i atrakcyjną ofertę polskich produktów. Pawilon ma być najbardziej włoskim spośród zagranicznych prezentacji na EXPO.  Wykorzystane zostaną takie elementy polskiej tradycji żywieniowej i kultury, które są najbardziej zbliżone do tradycji włoskich, a więc spotkań rodzinnych i w gronie przyjaciół.

Podczas EXPO 2015 zaplanowano dwa typy wydarzeń: pierwszy – adresowany
do szerokiej publiczności, drugi – skierowany do zaproszonych specjalistów. Imprezie towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, np. koncerty, happeningi, wystawy, pokazy filmów, pokazy kulinarne. 

Artykuł do pobrania: PDF, .doc, .txt