28.09.2015 Łódź promuje się na EXPO w Mediolanie

Polska i Miasto Łódź ubiegają się o prawa do organizacji EXPO International 2022. W ramach starań o przyznanie praw do organizacji tego niezwykłego wydarzenia Miasto Łódź zaprezentuje się w Pawilonie Polski podczas trwającej w Mediolanie Wystawy Światowej. Miasto we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju będzie się prezentować jako centrum rewitalizacji, stolica przemysłów kreatywnych, miasto ludzi aktywnych i ambitnych, zmieniających swoje otoczenie. Tydzień Miasta Łodzi trwa od 28 września do 4 października.

Scenariusz promocji w trakcie Tygodnia Miasta Łodzi przewiduje między innymi prezentację ekspozycji w Pawilonie Polski, a także szereg atrakcji skierowanych do zwiedzających EXPO 2015, w tym malowanie murali przed Pawilonem Polski, warsztaty nt. rewitalizacji, program artystyczny na scenie czy happening w centrum Mediolanu pt. "Droga do Łodzi".

Ponadto Tydzień Miasta Łodzi jest okazją do promocji kandydatury na forum międzynarodowym, dlatego zaplanowane zostały spotkania bilateralne władz Miasta i przedstawicieli Rządu z Komisarzami Generalnymi innych Pawilonów Narodowych (w planie jest 48 państw). 3 października odbędzie się spotkanie ze wszystkimi Komisarzami Generalnymi, Międzynarodowym Biurem Wystaw i organizatorami EXPO 2015 w Pawilonie Polskim. W tym samym czasie w Mediolanie przebywać będzie wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i Radnych Rady Miejskiej w Łodzi, co ma celu włączenie samorządów z Łodzi i okolic Łodzi w starania o EXPO 2022 oraz przedstawienie samorządowcom potencjału inwestycyjnego i promocyjnego Wystaw Światowych

Do pobrania: PDF, doc, txt