01.07.2015 GreenEvo na Wystawie Światowej EXPO 2015

Mobilne brykieciarki do produkcji ekologicznego złotego węgla ze słomy i siana, kompleksowa technologia odczynnikowego oczyszczania wody czy system pomiarów wietrzności i warunków środowiskowych dla inwestorów farm wiatrowych –  m.in. takie innowacyjne rozwiązania ekologiczne zaprezentują dziś w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej w Mediolanie polskie przedsiębiorstwa podczas seminarium GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii. W myśl idei przyświecającej spotkaniom przedsiębiorców na EXPO 2015, celem seminarium jest wsparcie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych oraz rozwijanie aktywności na rynkach zagranicznych w sektorze rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.

W spotkaniu udział wezmą m.in. przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele włoskiej instytucji Innovhub wspierającej innowacyjne rozwiązania w przemyśle, a także przedstawiciele firm-laureatów programu GreenEvo.

W programie przewidziano również prezentacje laureatów programu GreenEvo, a także spotkania b2b. W Pawilonie Polski innowacyjne technologie środowiskowe przedstawią:  Far Data Sp. z o.o. Sp. k., Energo Natura Sp.z.o.o., AQUATECH Sp. z o.o., PP-EKO Sp. z o.o., M3System Sp. z o.o., Wektor Sp.j., ASKET, PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., D.A Glass .

- GreenEvo to jeden z kluczowych, polskich instrumentów rządowych, wspierający proces transformacji w kierunku gospodarki zamkniętego obiegu i podnoszenia świadomości na temat prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Jest to flagowy przykład udanej współpracy administracji z biznesem. Program dowodzi, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu, bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego, a wręcz odwrotnie – wspierając go innowacyjnymi, zielonymi technologiami – powiedziała Koordynatorka programu GreenEvo, Agnieszka Kozłowska-Korbicz z Ministerstwa Środowiska.

                         -------------------------------------------------------------------------------------------------------

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny program Ministerstwa Środowiska, którego celem jest transfer polskich zielonych technologii i wspieranie rozwoju sektora rozwiązań proekologicznych w kraju i zagranicą. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także zapewnienie im niezbędnych narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Co ważne, GreenEvo wyróżnia tylko sprawdzone i wdrożone technologie, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. W skali globalnej program wzmacnia pozycję zaawansowanych zielonych technologii i bezpośrednio tworzy efekt ekologiczny w procesie budowania gospodarki zamkniętego obiegu.

Program  skupia ponad 70 polskich firm oferujących tzw. zielone technologiei  jest przykładem wyjątkowo udanej i innowacyjnej współpracy administracji centralnej z biznesem.

Pokazuje, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa dzięki pomocy instytucji państwowych (koordynowanej przez Ministerstwo Środowiska) mogą odnosić sukcesy na niezwykle konkurencyjnych rynkach zaawansowanych technologii.  GreenEvo dowodzi przy tym, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu czy szerzej – środowiska naturalnego – bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego, a wręcz odwrotnie – wspierając go innowacyjnymi rozwiązaniami.  Projekt został od początku do końca stworzony i wprowadzony przez administrację rządową, która dodatkowo wzięła na siebie rolę gwaranta jakości oferowanych technologii.

Wyłonione w wielostopniowym postępowaniu konkursowym firmy uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach z zakresu zarządzania, transferu technologii, rynków zagranicznych i krajowych czy marketingu. Mają także dostęp do indywidualnych konsultacji, przede wszystkim związanych z przygotowywaniem planów biznesowych. Praktyczna weryfikacja zdobytych umiejętności odbywa się podczas misji gospodarczych, na które są zapraszani uczestnicy projektu. W ciągu ostatnich sześciu lat działania programu firmy GreenEvo wzięły udział w targach, seminariach, konferencjach czy różnego rodzaju spotkaniach w 50 krajach świata. O jego sukcesie świadczy fakt, że firmy-laureaci zawarły w sumie 244 kontraktów zagranicznych. Oferowane przez nie technologie wykorzystane zostały m.in. do wybudowania energooszczędnych domów w Zambii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich, produkcji ekopaliw w Mołdawii, oczyszczania ścieków w Chinach czy też utylizacji niebezpiecznych odpadów bojowych w Azerbejdżanie. Firmy z GreenEvo są aktywne także na polskim rynku, na którym zawarły dotąd
aż 1273 kontraktów. Sukcesy w pozyskiwaniu klientów (średni wzrost obrotów o ok. 36 proc.) pozwoliły zwiększyć zatrudnienie w prawie połowie firm uczestniczących w projekcie.

Liczne wyrazy uznania, w tym nagroda Europejskiego Towarzystwa Badań nad Jakością (European Society for Quality Research, ESQR) oraz nominacja do Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego, budują siłę marki GreenEvo, znaku, którym państwo gwarantuje jakość technologii oferowanych przez prywatny biznes. Sukcesy na zagranicznych rynkach przynoszą zyski polskiej gospodarce, wspierają także realizację polityki ekologicznej i rozszerzają międzynarodowy transfer technologiczny. Docenia to Unia Europejska, która traktuje GreenEvo jako jeden z flagowych „zielonych” programów realizowanych przez rządy krajów Unii Europejskiej.

Do pobrania: PDF, doc, txt