15.04.2015 Polska na finiszu przygotowań do EXPO 2015

Za dwa tygodnie rusza najbardziej prestiżowe wydarzenie wystawiennicze na świecie. Polska wkracza w ostatnią fazę przygotowań do Wystawy Światowej EXPO 2015, która odbędzie się między 1 maja a 31 października w Mediolanie. Polska ekspozycja podporządkowana będzie w całości tematowi przewodniemu Wystawy Światowej – „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Kluczowym założeniem jest promocja przemysłu rolno-spożywczego, a tym samym wsparcie polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowaniu trwałych relacji handlowych z partnerami zagranicznymi.

Podstawą stworzenia strategii udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w odniesieniu do promocji gospodarczej stała się przygotowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa lista polskich produktów spożywczych z największym potencjałem eksportowym. Wsparcie rozwoju handlu zagranicznego branż spożywczej, rolniczej oraz przetwórczej znajduje więc po raz pierwszy w historii swoje odzwierciedlenie w każdym elemencie polskiej prezentacji: od projektu Pawilonu Polski, poprzez jego wyposażenie, m.in. ofertę kulinarną restauracji oraz asortyment sklepu, scenariusz wydarzeń, program gospodarczy, aż po działania promocyjne, w tym przygotowanie książki kulinarnej „Apetyt na Polskę”, która pokazuje nowoczesne oblicze polskiej kuchni.  

- Przygotowując „Koncepcję Programową udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie” i przedstawiając ją Radzie Ministrów RP, zaproponowaliśmy jasną wizję promocji Polski, naszych regionów, a w szczególności osiągnięć polskiego sektora rolno – spożywczego. Ogłosiliśmy też konkurs architektoniczny, który – wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich – przeprowadziliśmy z sukcesem. Wiele godzin poświęciliśmy na pracę nad scenariuszem polskiej ekspozycji. Zaplanowaliśmy i szczegółowo opisaliśmy konferencje i seminaria o charakterze gospodarczym oraz wydarzenia promocyjne i artystyczne, przewidziane do realizacji w Pawilonie Polski.  Teraz czas na weryfikację naszej wielomiesięcznej pracy, którą wkrótce przeprowadzą zwiedzający EXPO – podsumowuje ponadroczny okres przygotowań Sławomir Majman, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2015 w Mediolanie.

Udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 został wpisany w projekt „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Jego głównym założeniem jest budowa autentycznego i trwałego zaufania dla marki POLSKA i Marki Polskiej Gospodarki poprzez przedstawienie Polski jako atrakcyjnego partnera na rynku międzynarodowym.

Realizując założenia Koncepcji Programowej udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie, od wielu miesięcy intensywnie pracujemy nad programem promocji gospodarczej, scenariuszem polskiej ekspozycji, harmonogramem wydarzeń czy strategią działań komunikacyjnych. Koordynujemy również budowę oraz wykończenie Pawilonu Polski, który będzie czwartym co do wielkości pawilonem wśród wszystkich krajów biorących udział w Wystawie. Rozpoczynając ostatni etap przygotowań, chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki daje udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015. To szansa na przedstawienie naszych osiągnięć w jednym z kluczowych sektorów polskiej gospodarki, a tym samym na wzmocnienie potencjału eksportowego polskich przedsiębiorców – podkreśla Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, organizator udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015.

Plan wydarzeń w Pawilonie Polski obejmuje szereg inicjatyw promujących polski przemysł rolno-spożywczy. Zagraniczni konsumenci i dystrybutorzy będą mieli możliwość zapoznania się z produktami oferowanymi przez polskich przedsiębiorców dzięki pokazom kulinarnym, debatom, spotkaniom promocyjnym, konferencjom oraz innym wydarzeniom, zarówno o charakterze biznesowym, jak i mniej formalnym. Udziałowi Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 towarzyszy bogaty program gospodarczy, który uwzględnia m.in. misje gospodarcze, udział w targach oraz wydarzeniach branżowych, konferencje naukowe czy seminaria.


 

Artykuł do pobrania: PDF, doc., txt.