Polska i bezpieczeństwo żywnościowe na świecie

W jaki sposób Polska osiągnęła samowystarczalność żywnościową i stała się regionalnym liderem w zakresie produkcji żywności? Co Polska może zaoferować innym krajom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego? Jak przebiega ewolucja polskich gospodarstw rolnych?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, organizator udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 zorganizowała konferencję „Wkład Polski w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie”. Celem dyskusji ekspertów reprezentujących środowiska naukowe, administrację publiczną oraz przedsiębiorców było przedstawienie osiągnięć Polski w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w kraju i na świecie.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych oraz Polskiej Izby Mleka.

- Dzisiejsze spotkanie wpisuje się w nurt dyskusji nt. problemów żywnościowych świata, który stanowi sedno myśli przewodniej Wystawy: „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Prezentujemy nasz kraj jako lidera w zakresie dostosowywania gospodarki do globalizacji problemów żywieniowych, pokazujemy rozwiązania wdrożone przez polskich producentów, chwalimy się naszym dorobkiem naukowym w zakresie rozwoju technologii rolniczych, środków do produkcji rolnej, podkreślamy innowacyjność rozwiązań stosowanych w przetwórstwie spożywczym – mówi Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencja „Wkład Polski w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie” jest częścią programu promocji gospodarczej, który towarzyszy udziałowi Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015.  Producenci, dystrybutorzy oraz importerzy z Polski i Włoch reprezentujący sektor rolno-spożywczy mieli okazję do nawiązania kontaktów z zagranicznymi partnerami również podczas innych wydarzeń. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości była odpowiedzialna w tym roku za organizację polskich stoisk narodowych na targach branżowych we Włoszech, tj. Międzynarodowych Targach Produktów Spożywczych TUTTO FOOD (3-6 maja 2015 r., Mediolan), Międzynarodowych Targach Produktów Naturalnych SANA, (12-15 września 2015 r., Bolonia), Międzynarodowych Targach Warzyw i Owoców MACFRUT,  (23-25 września 2015 r., Rimini), podczas których polskie firmy odbyły ponad 800 spotkań z zagranicznymi partnerami. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała również misję przyjazdową dla przedsiębiorców włoskich na Targi Polagra Food, 5 pokazów kulinarnych, w których uczestniczyło ponad 230 gości z Włoch, 9 giełd kooperacyjnych dedykowanych różnym branżom i dziedzinom nauki, a także konferencje gospodarczo-naukowe w Pawilonie Polski.