Łódź na Expo

W Pawilonie Polski na Expo 2015 rozpoczął się tydzień promocji Łodzi. Przewidzianych jest mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Warto się im przyjrzeć bliżej, ponieważ Miasto Łódź ubiega się o prawa do organizacji EXPO International 2022.

W związku ze staraniami o organizację Expo 2022, Rząd Polski podjął decyzję o udziale w tegorocznym EXPO we Włoszech, ponieważ będzie to ostatnia wystawa w Europie przed ewentualną w 2022 roku. Miasto we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju będzie się prezentować jako centrum rewitalizacji, stolica przemysłów kreatywnych, miasto ludzi aktywnych i ambitnych, zmieniających swoje otoczenie.
Scenariusz promocji w trakcie Tygodnia Miasta Łodzi przewiduje między innymi:
- Prezentację ekspozycji w Pawilonie Polski
- Szereg atrakcji skierowanych do zwiedzających EXPO 2015 - malowanie murali przed Pawilonem, warsztaty nt. rewitalizacji, program artystyczny na scenie, happening w centrum Mediolanu pt. "Droga do Łodzi"

Ponadto Tydzień Miasta Łodzi jest okazja do promocji naszej kandydatury na forum międzynarodowym, dlatego odbędą się sspotkania bilateralne władz Miasta i przedstawicieli Rządu z Komisarzami Generalnymi innych Pawilonów Narodowych (w planie jest 48 państw). 3 października odbędzie się spotkanie ze wszystkimi Komisarzami Generalnymi, Międzynarodowym Biurem Wystaw i organizatorami EXPO 2015 w Pawilonie Polskim. W tym samym czasie w Mediolanie przebywać będzie wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i Radnych Rady Miejskiej w Łodzi, co ma celu włączenie samorządów z Łodzi i okolic Łodzi w starania o EXPO 2022 oraz przedstawienie samorządowcom potencjału inwestycyjnego i promocyjnego Wystaw Światowych. 

EXPO to wydarzenie o ogromnej skali, przynoszące wymierne korzyści, ale związane też z szeregiem wyzwań. Dla Polski i Łodzi EXPO 2015 to niepowtarzalna okazja do zebrania cennych doświadczeń w zakresie ubiegania się o prawa do organizacji EXPO International 2022.