Przedsiębiorcy z branży spożywczej spotkali się w Poznaniu

22 września 2015 r. odbyła się międzynarodowa giełda kooperacyjna zorganizowana przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP na terenie targów Polagra Food w Poznaniu. W wydarzeniu wzięło udział prawie 90 firm z 15 krajów, w tym również przedsiębiorcy z Włoch.

Wśród uczestników giełdy obecni byli m. in. włoscy importerzy produktów żywnościowych, którzy odwiedzili tegoroczne targi Polagra w ramach misji zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Misja włoskich firm stanowiła element realizowanego przez PARP programu gospodarczego promującego polski sektor spożywczy przy okazji Wystawy Światowej EXPO w Mediolanie. 

Spotkania, organizowane w tej formule przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 2012 r., przeznaczone były przede wszystkim dla producentów, usługodawców i dystrybutorów w sektorach: żywność i napoje, HoReCa, technologie spożywcze, opakowania i logistyka.