Giełda kooperacyjna dla branży turystyki kulinarnej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej, zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej oraz konferencji poświeconej tematyce turystki kulinarnej, które dbędą się 28 września 2015 r. w Mediolanie w ramach Światowej Wystawy EXPO 2015.

W ramach Europejskiego Tygodnia Turystyki Żywności, przy okazji Wystawy Światowej Expo w Mediolanie, EU FOOD TOURISM EVENT ma na celu zebranie głównych graczy w sektorze turystyki i żywności (przedstawicieli przemysłu, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, MŚP), w celu promowania europejskiego know-how w zakresie produkcji żywności, jakości żywności oraz systemów jakości znanych jako: PDO (protected designation of origin), PGI (protected geographical indication) and TSG (traditional speciality guaranteed).

 Do udziału w wydarzeniu zaproszone są:

  • Instytucje związane z turystyką i marketingiem terytorialnym
  • Firmy turystyczne, tour operators, agencje turystyczne
  • Firmy z branży spożywczej (PDO, PGI, TSG)
  • Klastry i organizacje branżowe zajmujace sie turystyką i żywnością
  • Hotele

 Polscy uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu/dolotu do miejsca imprezy oraz zakwaterowania.

Udział w programie spotkań B2B oraz konferencji jest bezpłatny, finansowany jest z w/w projektu. Uczesnicy maja zagwarantowany indywidualny harmonogram spotkań z wybranymi parnerami zarejestrowanymi na platformie programu http://www.euexpo2015-foodtourism.talkb2b.net

Wszystkim zainteresowanym KIG udzieli pomocy w zorganizowaniu podróży do Mediolaniu oraz w rezerwacji hotelowej na czas pobytu w Mediolanie.

Uczestnicząc w wydarzeniu, uzyskają Państwo nowe kontakty z przedsiębiorstwami, klastrami oraz organizacjami i instytucjami w zakresie turystyki i produkcji żywności, a także zyskają Państwo szanse i możliwości współpracy z nowymi partnerami.

Terminy

 Do  15 wrzesnia  2015                    

Rejestracja na spotkania B2B; uczestnicy w formularzu  rejestracyjnym na stronie http://www.euexpo2015-foodtourism.talkb2b.net określają profil działalności oraz rodzaj współpracy z partnerami

15 - 21 września 2015                        

Wybór i rezerwacja spotkań B2B: zarejestrowani uczestnicy dokonają  wyboru odpowiednich firm  pod kątem zaaranżowania spotkań B2B pośród zrejestrowanych firm

22-23 września 2015                          

uczestnicy otrzymają potwierdzony harmonogram spotkań B2B

28  września 2015                             

sesja kontaktów i konferencja EU FOOD TOURISM Event

 

Oficjalnym językiem spotkań B2B będzie język angielski. 

Kontakt: 

Krajowa Izba Gospodarcza - Biuro Współpracy z Zagranicą

Elżbieta Wojtas ewojtas@kig.pl Tel 22 63 09 752

Agnieszka Salamończyk asalamonczyk@kig.pl Tel 22 63 09 773

a także na stronie www.euexpo2015.talkb2b.net i http://www.euexpo2015-foodtourism.talkb2b.net