Tygodnie Regionów w Pawilonie Polski

Tygodnie Regionów realizowane przez Polska Organizację Turystyczną w ramach Wystawy Światowej EXPO 2015 przedstawią odwiedzającym bogactwo różnorodności turystycznej Polski, piękno zakątków naszego kraju, zaprezentują sławną polską gościnność wraz z niepowtarzalną ofertą kulinarną, przybliżą kulturę i rozrywkę - ludzi i ich pasje.

Polska Organizacja Turystyczna w każdym z 9 tygodni  przeniesie odwiedzających w inne miejsce Polski tak, aby mieli szansę poznać zalety regionu i otrzymać szeroką ofertę turystyczną.

Kolejne tygodnie - od 5.07.2015 do 06.09.2015 - będą poświęcone promocji turystycznej wybranych regionów z uwzględnieniem wiodących regionalnych dóbr natury, produktów kulinarnych oraz kulturalnych.

Obszar przed Pawilonem Polskim to podstawowa strefa promocyjna, zatem intensywność prezentacji i ich „naturalna” forma musi być szczególna. Dlatego aranżacja tej przestrzeni nawiązywać będzie do całości promocji Polski realizowanej w Pawilonie i pozwoli na niekonwencjonalne działania promocyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, występów na żywo czy pokazów kulinarnych.

Polska Organizacja turystyczna zaplanowała szereg występów artystycznych dostosowanych odpowiednio do natury i oferty wybranych regionów Polski, które będą patronować kolejnym tygodniom wystawy w Polskim Pawilonie.

Program występów przygotowany jest w kooperacji z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi regionów, z którymi m.in. podjęta została współpraca przy realizacji Tygodnia Turystyki Polskiej w dniach 18-24 maja. Tak dobrane i spójne działania zapewnią najlepszy przekaz promocyjny oferty turystycznej Polski.

Sala Regionów w Pawilonie Polskim to miejsce informacyjno-promocyjne - podstawowym zadaniem tej strefy to przekazanie kluczowych informacji o atrakcjach i walorach turystycznych Polski z możliwością interakcji poprzez rozwiązania multimedialne oraz bezpośredni, profesjonalny kontakt z odwiedzającymi. Do dyspozycji pozostają: ekran multimedialny, na którym prezentowane będą zdjęcia oraz filmy, stoły multimedialne z grami i quizami poświęconymi atrakcjom turystycznym Polski, infokiosk oraz statyczna ekspozycja plakatów tematycznych.

Każdorazowo wybrany region uatrakcyjni Salę Regionów dodatkową interaktywną formą promocji np. drukarką 3D czy animowanym mappingiem. Ponadto działania opisane powyżej wzbogacą materiały promocyjne  i informacyjne wykorzystywane przez Polską Organizację Turystyczną w realizowanych kampaniach wizerunkowo-produktowych tj. spoty promocyjne, wydawnictwa promocyjno–informacyjne oraz gadżety.

Regiony, z którymi współpracujemy przy scenariuszu tygodni wakacyjnych EXPO to: Małopolska, Podlasie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Dolny Śląsk, Kujawsko-pomorskie, Związek Miast i Gmin Morskich oraz Warszawa.

Wszystkie działania podjęte w zakresie aktywności promocyjnych podczas Wystawy Światowej EXPO w Mediolanie realizowane są w ramach  projektu „Promujmy Polskę Razem” Działania 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Promowanie turystycznych walorów Polski".